Årsmøte 2018 Molde Hestesportsklubb,

Tidspunkt: 08. Mars 2018 kl. 19:30

Sted: Molde Hestesportsklubb, Skaret

 

Saksliste

Sak 1. Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3. Velge ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokoll

Sak 4. Behandle klubbens årsberetning

Sak 5. Behandle regnskap og revisors beretning

Sak 6. Behandle innkomne forslag og saker

6.1. Forslag om å innføre styrehonorar

Sak 7. Fastsette medlemskontingent for 2019

Sak 8. Behandle budsjett og handlingsplan for 2018

Sak 9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Sak 10. Engasjere revisor            

Sak 11. Valg