PROFFUKE 2016:

Sprangtrening og dressur med Hilde og Eva Britt Mauseth

4. - 8. juli

  • Overnatting
  • Oppstalling
  • Teori
  • Praksis 

 

 

 Dressur med Hilde Mauseth

Hilde-trening 19. - 20. november 2015      

Påmelding: www.facebook.com "Hilde-treninger"

Muligheter for oppstalling - 

Ansvarlig: Tonje Vorpenes