Rideskolen

Goliat, en tidligere rideskolehest med elev Solveig på ryggen. Hopper i rideskolen.

Mandager:
Kl 17:00 Viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth
Kl 17:45 Lett viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth

Tirsdager:
Kl 17:30 Nybegynner  – instruktør Trine Galstad
Kl 18:15 Nybegynner  – instruktør Trine Galstad
kl 19:00 Lett viderekomne - instruktør Trine Galstad

Onsdager:
Kl 17:00 Lett viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth
Kl 17:45 Viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth
Kl 18.30 Viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth

Torsdager:
Kl 17:00 Viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth
Kl 17:45 Sprangkurs – instruktør Eva-Brit Mauseth
Kl 18:30 Viderekomne – instruktør Eva-Brit Mauseth

 

Kursene starter i uke 35, mandag den 26. august og går over 17 uker frem til ut uke 51. Kursene går også i høstferieuka. Endringer i planlagte timer og instruktører kan forekomme.

Pris pr kurs er kr 3.400,- for høsttermin og 4.800 for vårtermin. Prisene varierer på grunn av anntall uker i terminen. (Det vil bli mulighet for å dele opp betalingen i 2 avdrag).

Faktura for kurset vil bli sendt pr e-post ila de 2 første uke av kurset.
For å delta på kurs hos MOLH må kursdeltager være medlem av MOLH. Medlemsavgift for 2019 er som følger:
Barn opp til 13 år kr 500,-
Fra 13 år og oppover kr 600,-
Familiemedlemsskap kr 800,-

Har du spørsmål ta kontakt på mail, moldehestesportklubb@msn.com.

Les mer her

 

Politiattest for idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 følgende: 

“Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Dette betyr at politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for Molde Hestesportsklubb som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Dette betyr at alle trenere/instruktører er omfattet av ordningen.  Mer informasjon om dette finner du på Norges Idrettsforbund sin nettside; http://www.idrett.no/politiattest    

Styreoppnevnt for innhenting av politiattest i Molde Hestesportsklubb er Kari Anne Sørvik, og hun kan kontaktes på e-post moldehestesportklubb@msn.com

 

Prosedyren for levering av politiattest er følgende:

  • Den styreoppnevnte skal informere den aktuelle personen om at han/hun må ha politiattest.
  • Den styreoppnevnte sender inn søknad til politiet om attest.
  • Søknaden må undertegnes av søkeren og den styreoppnevnte.
  • Attesten sendes fra politiet til søkeren.
  • Søkeren fremviser attesten til den styreoppnevnte.

 

Den styreoppnevnte lagrer informasjon om at søkeren har levert attest, at attesten er fremvist, og dato. Selve attesten beholdes av søkeren.